Komerční a veřejné zakázky

  • Přeložky NN-VN-VVN
  • Výstavba a rekonstrukce distribučních vedení NN a VN-VVN
  • Výstavba a rekonstrukce trafostanic
  • Výstavba a rekonstrukce distribučních transformátorů
  • Likvidace distribučních transformátorů
  • Veřejné osvětlení obcí a areálů
  • Rekonstrukce stávajících el. rozvodů budov
  • Realizace napojení na distribuční sítě
  • Dodávky, opravy a jiné práce na elektrických a elektroměrných rozvaděčích
  • Dodávky, montáž a servis datových a telekomunikačních sítí

 

Copyright © 2018 ADEN LP, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.