- MONTÁŽNÍ PRÁCE / NA ZAŘÍZENÍCH VEŘEJNÉHO ELEKTRICKÉHO ROZVODU, PRŮMYSLNOVÝCH ROZVODŮ A ELEKTROINSTALACE 

- VLASTNÍ PROJEKČNÍ KANCELÁŘ

- VÝSTAVBA A PŘELOŽKY VEDENÍ
VN, NN, VO

- TRAFOSTANICE

- VÝSTAVBA NOVÝCH ZAŘÍZENÍ 
PŘI VÝSTAVBĚ SILNIC A DÁLNIC

 

VÝSTAVBA VĚTRNÝCH A FOTOVOLTAICKÝCH ELEKTRÁREN

Vítr patří mezi obnovitelné zdroje energie a jeho energetické využití je možné téměř v každé lokalitě. Větrné elektrárny a parky produkují čistou energii bez emisí a odpadů a umožňují její výrobu jak ve velkých centralizovaných, tak i v menších decentralizovaných systémech.

Fotovoltaika je technologie pro přímou přeměnu slunečního záření na elektřinu. Základem technologie jsou fotovoltaické články a z nich vytvořené fotovoltaické panely.

STAVBY A MONTÁŽE V OBLASTI ENERGETIKY

Společnost ADEN s.r.o. byla založená v roce 2003 s předmětem podnikání přípravné práce pro stavby a montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení.

Postupným realizováním zakázek společnost získávala potřebné zkušenosti a praktické vědomosti v oblasti energetiky a její profesionalita a kredibilita v tomto odvětví se rozvíjela přímo úměrně k počtu zrealizovaných zakázek.

Nosným pilířem vykonávaných činností jsou montážní práce na zařízeních veřejného elektrického rozvodu, průmyslových rozvodů a elektroinstalace. Vykonáváme všechny práce na silových elektrických zařízeních. Realizujeme výstavbu a přeložky vedení (podzemní, nadzemní) VN, NN, VO, trafostanice (kioskové, stožárové, vestavěné – vnitřní) a výstavbu nových zařízeních při výstavbě silnic a dálnic, v rozsahu bez omezení napětí.

NAŠI PARTNEŘI


CERTIFIKÁTY