ADEN LP, s.r.o. - STAVBY A MONTÁŽE V OBLASTI ENERGETIKY |

STAVBY A MONTÁŽE V OBLASTI ENERGETIKY


MONTÁŽNÍ PRÁCE
NA ZAŘÍZENÍCH VEŘEJNÉHO ELEKTRICKÉHO ROZVODU, PRŮMYSLNOVÝCH ROZVODŮ A ELEKTROINSTALACE 


VLASTNÍ PROJEKČNÍ KANCELÁŘ

VÝSTAVBA A PŘELOŽKY VEDENÍ VN, NN, VO


TRAFOSTANICE


VÝSTAVBA NOVÝCH ZAŘÍZENÍCH PŘI VÝSTAVBĚ SILNIC A DÁLNIC

FOTOVOLTICKÉ ELEKTRÁRNY


VĚTRNÉ PARKY


BIOPLYNOVÉ STANICE


PŘEKLÁDKY VEDENÍ

 
ADEN - stavby a montáže v oblasti energetikyADEN - stavby a montáže v oblasti energetiky

 

PROFIL SPOLEČNOSTI


Společnost ADEN LP, s.r.o. byla založená v roce 2003 s předmetem podnikání v cestovní nákladní dopravě, přípravné práce pro stavby a montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení.

Postupným realizováním zakázek společnost získávala potřebné zkušenosti a praktické vědomosti v oblasti energetiky a její profesionalita a kredibilita v tomto odvětví se rozvíjela přímo úměrně k počtu zrealizovaných zakázek. Už při samotném založení společnosti jeden z jejich zakladatelů p. Libor Žemla měl 25 letou praxi v oblasti energetiky.

Výrazný nárůst společnosti nastal nejprve pronajmutím a následně odkoupením areálu bývaleho družstva Bytprům ve Frenštáte pod Radhoštěm, který slouží jako provozovna – skladový areál včetně údržby autoparku a mechanizmů, které společnost ADEN LP vlastní. Na střeše uvedeného areálu jsme ve vlastní réžii zrealizovali fotovoltickou elektrárnu o výkone 0,03 MWp.

Nosným pilířem vykonávaných činností jsou montážní práce na zařízeních veřejného elektrického rozvodu, průmyslnových rozvodů a elektroinstalace. Vykonáváme všechny práce na silových elektrických zařízeních. Realizujeme výstavbu a přeložky vedení (podzemní, nadzemní) VN, NN, VO, trafostanice (kioskové, stožárové, vestavěné – vnitřní) a výstavbu nových zařízeních pri výstavbě silnic a dálnic, v rozsahu bez omezení napětí.

Realizujeme výstavbu Fotovoltických elektráren, podílíme jsme se na výstavbách věterných parků, bioplynových stanic, překládek vedení VN včetně osazení a výroby příhradových stožárů. Na všechny práce vlastníme potřebné osvedčení, certifikáty a potřebné dokumenty.

Velmi důležitou součástí naší společnosti je vlastní projekční kancelář, což pro klienta znamená komplexní službu při realizování zakázky a zároveň i hladký průběh celého procesu. Služby o projekční činnost jsme rozšířili v roce 2011, kdy byla tato činnost zapsána i do Obchodního rejstříku.

Společnost ADEN LP, s.r.o. je držitelem certifikátů ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, které mají platnost do roku 2015. Zároveň jsme držiteli oprávnění vydané Institutorem technické inspekce Praha a E.I.C – inspekční orgán typu A.

Společnost ADEN LP , s.r.o je smluvní partner ČEZ Distribuce na dobu 8 let.
Smlouva byla podepsaná v roce 2011.
Pro tuto společnost firma však zajišťuje služby od roku 2003.

 

ADEN 

ADEN LP

ADEN LP, s.r.o. | stavby a montáže v oblasti energetiky, VN výstavba, VN-NN výstavba a rekonstrukce, veřejné osvětlení, profesonální údržba elektrických zařízení, vysokopevnostní oplocení.

 

ADRESA - MAPA  Místecká 286, 742 58 Příbor   MOBIL    731 613 388   MAIL   aden@aden.cz

 

PROJEKCE / KONSTRUKCE

ÚDRŽBA OCHRANNÝCH PÁSEM

REALIZACE

SERVIS

KE STAŽENÍ

KONTAKTY

NAŠI PARTNEŘI


>>  Skupina ČEZ

>>  Swietelsky Stavební

>>  PSG Zlín

>>  ELSPOL - GATTNAR

>>  ENEZA


 Copyright © 2020 ADEN LP, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.