Realizace | ADEN s.r.o. - STAVBY A MONTÁŽE V OBLASTI ENERGETIKY |

Nacházíte se zde: www.aden.cz » Menu » Realizace

Realizace

Zakázky pro skupinu ČEZ

zakázky pro skupinu ČEZ

dot   Přeložky NN-VN

dot   Výstavba a rekonstrukce
       distribučních vedení NN a VN

dot   Výstavba a rekonstrukce trafostanic

dot   Výstavba a rekonstrukce
       distribučních transformátorů

dot   Likvidace distribučních transformátorů

 


 

Komerční a veřejné zakázky

KOMERČNÍ A VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

dot  Přeložky NN-VN-VVN

dot  Výstavba a rekonstrukce distribučních 
      vedení NN a VN-VVN

dot  Výstavba a rekonstrukce trafostanic

dot  Výstavba a rekonstrukce
       distribučních transformátorů

dot  Likvidace distribučních transformátorů

dot  Veřejné osvětlení obcí a areálů

dot  Rekonstrukce stávajících el. rozvodů budov

dot  Realizace napojení na distribuční sítě

dot  Dodávky, opravy a jiné práce na elektrických
       a elektroměrných rozvaděčích

dot  Dodávky, montáž a servis datových
       a telekomunikačních sítí

 


 

 

Obnovitelné zdroje

OBNOVITELNÉ ZDROJE

dot  Přepojování větrných a solárních
      elektráren a parků

dot  Připojování větrných a solárních elektráren
       a parků do distribuční sítě

dot  Budování větrných a solárních elektráren a parků

dot  Budování bioplynových stanic
       a jejich připojení do distribuční sítě

 


Robotická a automatizovaná pracoviště

 Robotická a automatizovaná pracoviště

   


 

ADEN LP

ADEN s.r.o. | stavby a montáže v oblasti energetiky, VN výstavba, VN-NN výstavba a rekonstrukce, veřejné osvětlení, profesonální údržba elektrických zařízení, vysokopevnostní oplocení.

 

ADRESA - MAPA  Místecká 286, 742 58 Příbor   MOBIL    603 975 871   MAIL   aden@aden.cz

 

PROJEKCE / KONSTRUKCE

ÚDRŽBA OCHRANNÝCH PÁSEM

REALIZACE

SERVIS

KE STAŽENÍ

KONTAKTY

NAŠI PARTNEŘI


>>  Skupina ČEZ

>>  Swietelsky Stavební

>>  PSG Zlín

>>  ELSPOL - GATTNAR

>>  ENEZA


 Copyright © 2021 ADEN s.r.o. Všechna práva vyhrazena.