Údržba ochranných pásem | ADEN s.r.o. - STAVBY A MONTÁŽE V OBLASTI ENERGETIKY |

Nacházíte se zde: www.aden.cz » Menu » Údržba ochranných pásem

Údržba ochranných pásem

NAŠE POSLÁNÍ

prorez-stromu

Našim posláním je nalézat, vytvářet a poskytovat unikátní řešení, která podporují podnikatelské aktivity našich klientů.

Hlavní probíhajícími procesy jsou terénní průzkum, výrobně-ekonomické zhodnocení, příprava výroby a vlastní výroba. Zákazníky jsou provozovatelé distribučních a komunikačních sítí, majitelé lesů všech vlastnických a velikostních kategorií, města a obce potřebující kvalifikované zásahy do zeleně.

 


ROZSAH ČINNOSTÍ

prorez-stromu-2

dot  Úprava a údržba porostů a stromoví v ochranném pásmu (OP) vedení elektrických soustav vysokého (VN) a velmi vysokého (VVN) střídavého napětí 22 kV až 400 kV

dot  Úprava a údržba porostů a stromoví
v OP plynových vedení

dot  Lesní práce

dot  Údržba pozemků ve vlastnictví
Pozemkového fondu České Republiky

dot  Zakládání silničních koridorů

dot  Arboristické práce
(údržba městské zeleně a parků)

dot  Dlouhodobá údržba dle potřeb zadavatele

dot  Likvidace kalamitních a mimořádných stavů

dot  Provedení kácení a oklešťování
pro operativní potřeby objednatele

dot  Provedení Kácení a oklešťování mimo OP

POSTUP PŘI REALIZACI ZAKÁZEK

Vysoke-napeti

dot  uzavření smlouvy mezi objednatelem a zhotovitelem

dot  lokalizace nevyhovujících míst a jejich detailní zákres
do mapových listů a pořízení fotodokumentace před zásahem terénním pracovníkem

dot  stanovení technologického postupu okleštění či odstranění porostů (frézování ploch, ořezy ze země, využití stromolezců, kácení) včetně předběžné časové kalkulace

dot  stanovení způsobu úklidu dřevní hmoty
na základě zákresů v mapových listech identifikace majitelů dotčených pozemků pomocí IT a vhodných aplikací

dot  obeslání majitelů doporučenými dopisy využitím služeb České pošty, obsahem dopisu jsou dokumenty, seznamující vlastníka se situací na jeho pozemku, právními předpisy a návrhy na řešení dané problematiky včetně termínů. Je požadováno zaslání stanoviska vlastníka zpět navrženými způsoby. Toto stanovisko, včetně kontaktů je zaznamenáno a archivováno, včetně specifických požadavků a pro firmu je závazné.

dot  pokud je při terénním šetření identifikována plocha větší 40 m² nebo strom, jehož obvod kmene ve výšce 130 cm od paty je větší 80 cm, je v souladu se zákonem podáno na příslušnou obec s rozšířenou pravomocí (ORP), event. na příslušnou Správu chráněné krajinné oblasti Oznámení o kácení dřevin

dot  po uplynutí zákonných lhůt a vypořádání všech připomínek zúčastněných stran se přistupuje k realizaci díla

dot  v případě nutnosti (změna rozhodnutí vlastníka, nesouhlas s provedením zásahu nebo jeho navrhovaným způsobem) se pořizuje místní šetření se zápisem

dot  o průběhu a rozsahu zásahu vede vedoucí pracovní čety Stavební deník

dot  pořízení fotodokumentace po zásahu

dot  předání díla pověřeným pracovníkem firmy objednateli

dot  fakturace

 


 

 

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

Traktor-mulcovaci

dot  mobilní dálkově řízené mulčovací frézy

dot  traktory s mulčovací frézou

dot  štěpkovače

dot  harvestory

MULCOVACI-FREZAMULCOVACI-FREZA-2

 


   


 

ADEN LP

ADEN s.r.o. | stavby a montáže v oblasti energetiky, VN výstavba, VN-NN výstavba a rekonstrukce, veřejné osvětlení, profesonální údržba elektrických zařízení, vysokopevnostní oplocení.

 

ADRESA - MAPA  Místecká 286, 742 58 Příbor   MOBIL    603 975 871   MAIL   aden@aden.cz

 

PROJEKCE / KONSTRUKCE

ÚDRŽBA OCHRANNÝCH PÁSEM

REALIZACE

SERVIS

KE STAŽENÍ

KONTAKTY

NAŠI PARTNEŘI


>>  Skupina ČEZ

>>  Swietelsky Stavební

>>  PSG Zlín

>>  ELSPOL - GATTNAR

>>  ENEZA


 Copyright © 2021 ADEN s.r.o. Všechna práva vyhrazena.