ÚDRŽBA OCHRANNÝCH PÁSEM

NAŠE POSLÁNÍ

Našim posláním je nalézat, vytvářet a poskytovat unikátní řešení, která podporují podnikatelské aktivity našich klientů.

Hlavní probíhajícími procesy jsou terénní průzkum, výrobně-ekonomické zhodnocení, příprava výroby a vlastní výroba. Zákazníky jsou provozovatelé distribučních a komunikačních sítí, majitelé lesů všech vlastnických a velikostních kategorií, města a obce potřebující kvalifikované zásahy do zeleně.