Organizační struktura společnosti určuje uspořádání pracovních procesů a činností s cílem efektívního zabezpečení podnikatelských aktivit společnosti ADEN LP, s.r.o.

 

Copyright © 2018 ADEN LP, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.