PROJEKCE / KONSTRUKCE

DISTRIBUČNÍ VEDENÍ

Domovní přípojky el. energie

Distribuční linky el. energie

Distribuční trafostanice NN-VN-VVN

Připojení výrobních energetických 
        zařízení do distribuční sítě

PRŮMYSLOVÉ A VEŘEJNÉ OBJEKTY

Inženýrské sítě a elektroinstalace 
         podnikatelských a výrobních objektů

Pozemní komunikace

Zpevněné plochy

Připojení budov, technických a výrobních 
         zařízení k distribuční síti

Veřejné osvětlení

KONSTRUKCE

Konstrukce přípravků pro obrábění, 
         tváření a svařování

Projektování a programování robotických 
         a automatizovaných pracovišť

Programování linek PLC

Řízení projektů budování a inovace 
         výrobních úseků a výrobních linek